Automatische Phishing Simulaties

Concreet bestaan de Automatische Phishing Simulaties van Phished uit 2 grote stappen: Analyse en Training.

Analyse

Na het aanmaken van de eindgebruiker, treden de algoritmes meteen in werking voor het plannen van een ijkingstest.
Deze ijkingstest is uniek voor ieder profiel en is gebaseerd op de functie van de betrokken eindgebruiker. Gemiddeld worden er tussen de 3 en 6 tests verstuurd om een initieel profiel op te stellen.
Het initiële profiel wordt gebaseerd op enkele factoren zoals klikfrequentie, tijdstippen, en categorieën. Nadat dit basis profiel opgesteld is, kunnen we beginnen aan het tweede en belangrijkste deel: de training.

_new_youk

Training

De trainingsfase vertrekt vanuit het basisprofiel en op basis hiervan personaliseren de algoritmes alle simulaties.
De ontvanger leert in snel tempo omgaan met de meest realistische en geavanceerde phishing aanvallen. Het slimme algoritme volgt de ontvanger van nabij op en past aan waar nodig.
De beheerder kan ook op elk moment de status van zijn gebruikers en organisatie opvolgen via het managementportaal.

Voordelen

Smart-Object

training op maat

De Automatische Phishing Simulaties leren gebruikers grondig kennen en bouwen al snel een gedetailleerd profiel uit.  Zo kunnen de simulaties gepersonaliseerd worden naar de sterktes en zwakte van de ontvanger.
Op deze manier kan Phished verzekeren dat iedere gebruiker een gepaste opleiding krijgt op maat.

Cultuur

Phished stimuleert gebruikers en beheerders om zichzelf constant op de proef te stellen op een ludieke en efficiënte wijze. Deze aanpak zorgt concreet voor zeker twee positieve effecten:

  • Een lerende organisatie cultuur wordt gecreëerd.
  • Phishing en cyber security gaan een eigen leven leiden binnen uw organisatie.

kostenbesparend

Phished bespaart iedere organisatie op twee manieren kosten:

  • Ontvangers leren correct omgaan met Phishing en verlagen op deze manier de kans op een succesvolle cyberaanval significant.
  • Het IT-department moet geen tijd en energie steken in het versturen van algemene simulaties.

Klaar voor bescherming?

Phished beschermt maandelijks meer dan 30.000 gebruikers tegen Phishing.

Test phished 14 dagen gratis uit

Bescherming voor mensen